TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

4.Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ In

BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam kính tặng người

 

          Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống quân

                                                       xâm lược Pháp và Mỹ là cuộc đấu tranh  rất phức tạp, gian khổ và lâu dài,

                                                       nhưng tuyệt nhiên không làm nhân dân ta chùn bước, mà trái lại càng thôi

                                                    thúc nhân dân ta quyết tâm chiến đấu giành lại toàn vẹn lãnh thổ, thống

                                                      nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôndành cho nhân dân Nam bộ, đặc

                                                                            biệt là thanh niên một tình cảm yêu thương, trìu mến, Người gửi gắm cho lớp

                                               trẻ miền Nam nhiều tình cảm. Đoàn Thanh Niên Tp.HCM xin giới thiệu

                                                       với các bạn "Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết

                                                         vào ngày 30/10/1945:

 

 

 

 

 

Lời kêu gọi thanh niên Nam bộ

Hỡi anh chị em thanh niên Nam Bộ!

Đã hơn một tháng nay, anh chị em đã phấn đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Tuy máu đã đổ nhiều, nhưng tôi chắc và toàn thể đồng bào cũng chắc rằng anh chị em thanh niên Nam Bộ quyết hy sinh kháng chiến để giữ vững nền độc lập của nước nhà.

Trong cuộc chống xâm lăng này, các bạn đã là bức Vạn Lý Trường Thành vững chắc. Các bạn phải thống nhất mặt trận thanh niên, đoàn kết, nêu cao tinh thần tin tưởng ở sức mạnh của dân tộc. Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng dọi khắp nước.

Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết.

Hỡi anh chị em thanh niên Nam Bộ!

Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập tự do của nước Việt Nam. Dẫu có phải hy sinh đến nửa số dân tộc, ta cũng quyết hy sinh. Cuộc kháng chiến tự vệ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam phải toàn thắng.

Tinh thần kháng chiến anh dũng của thanh niên Nam Bộ muôn năm!

Việt Nam độc lập muôn năm!

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép