TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Lịch Sử Đoàn TNCS HCM In
Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt
 

    Huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

    Đoàn ca

 

Quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng
 
 
Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 
 
Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng
1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
4. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 
 
Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN.
Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang...
 
 

 Nguồn: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép