TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Các triều đại Việt Nam In

- Việt Nam - Quốc Hiệu

- Việt Nam Thời Dựng Nước

- Nhà Nước Sau Công Nguyên

- Nước Vạn Xuân Độc Lập

- Nhà Tùy Đường và các cuộc khởi nghĩa

- Triều Đinh và sự nghiệp thống nhất nước nhà

- Nhà Tiền Lê (980-1009)

- Triều Lý-sự phát triển của quốc gia phong kiến độc lập

- Triều Trần (1226-1400)

- Triều Hồ Và Nước Đại Ngu

- Triều Hậu Trần (1407-1413)

- Triều Lê Sơ (1428-1527)

- Triều Mạc (1527-1592)

- Triều Hậu Lê (Lê Trung Hưng)

- Triều Tây Sơn (1778-1802)

- Dòng Dõi Các Chúa Trịnh

- Dòng Dõi Các Chúa Nguyễn

- Triều Nguyễn thời kỳ độc lập & bắt đầu thuộc Pháp

- Cuộc đời, sự nghiệp một số vị vua qua các triều đại

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép