TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

6-1859 :Triều đình tổ chức hội nghị các triều thần để đưa ra phương lược chống giặc Pháp. In

Triều đình tổ chức Hội nghị các triều thần bàn về phương lược chống giặc Pháp. Có 5 loại ý kiến như sau: 1- Lấy thế thủ làm chính, vì: có giữ vững thì sau mới có thể bàn đến chuyện hòa hay chiến được.

Triều đình tổ chức Hội nghị các triều thần bàn về phương lược chống giặc Pháp.

Có 5 loại ý kiến như sau:

1- Lấy thế thủ làm chính, vì: có giữ vững thì sau mới có thể bàn đến chuyện hòa hay chiến được.

2- Lấy kế chống giữ lâu dài làm chính, vì: thuyền tàu, súng đạn là cái sở trường của giặc; giặc muốn đánh mau thắng mau; ta không nên chống lại cái sở trường của chúng, mà phải kiên trì chống và giữ để đợi khi chúng mệt mỏi, cần giảng hòa, lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng phó.

3- Quyết tâm giữ đất, tấn công giặc, quyết không nghị hòa với giặc. Cụ thể là: ở Quảng Nam, địch đã tiến sâu vào nội địa bằng đường sông, ta phải dụ chúng lên bộ để tiêu diệt chúng; ở Gia Định: ta nên hợp quân các tỉnh lại để nhất loạt tiến công, đốt phá, tiêu diệt địch.

4- Hòa có mức độ: nếu giặc chỉ yêu cầu tự do truyền đạo và thông thương buôn bán thì nên hòa; nếu đó chỉ là những yêu sách giaû dối thì phải cố sức giữ.

5- Nên hòa ngay.

 

Nguồn:Dương Kinh Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 15.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép