TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

10 đến 11-1883 :Nhân dân làng xã ven Hải Phòng nổi dậy chống Pháp. In
Image

Nhân dân các làng xã ven Hải Phòng nổi dậy chống đánh Pháp và bọn theo đạo làm tay sai cho Pháp. Nhiều đội nghĩa quân được thành lập. Nhiều trận phục kích, tấn công địch đã diễn ra trên tuyến đường thủy, bộ từ Hải Phòng đi Hải Dương.

Nhân dân các làng xã ven Hải Phòng nổi dậy chống đánh Pháp và bọn theo đạo làm tay sai cho Pháp. Nhiều đội nghĩa quân được thành lập. Nhiều trận phục kích, tấn công địch đã diễn ra trên tuyến đường thủy, bộ từ Hải Phòng đi Hải Dương. Tỉnh thành Hải Dương bị nghĩa quân vây trong nhiều ngày; đường trong tỉnh bị phong tỏa và dựng chướng ngại vật ở nhiều đọan; ngót 200 lá cờ của quân công thành mọc lên khắp nơi, từ trong thành, trên mặt thành, cho đến các đường phố ngoài thành. Ngày 19-11-1883, viện binh Pháp đến vây thành, nghĩa quân rút lui bảo toàn lực lượng. Tướng Cuốcbê (Courbet) ra lệnh giới nghiêm các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Yên, Nam Định, Ninh Bình, tập trung quyền lực vào tay bọn sĩ quan quân sự để được độc lập hành động đàn áp phong trào chống Pháp.

 

Nguồn:Dương Kinh Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918), Hà Nội, Giáo Dục, Tr.131.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép