TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

2-3-1946 :Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên. In
Image

Các đại biểu Quốc hội từ khắp các tỉnh đã về họp tại thủ đô Hà Nội. Quốc hội đã thông qua danh sách 70 đại biểu của Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mạng đồng minh hội bổ sung vào Quốc hội không thông qua bầu cử.

Các đại biểu Quốc hội từ khắp các tỉnh đã về họp tại thủ đô Hà Nội. Quốc hội đã thông qua danh sách 70 đại biểu của Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mạng đồng minh hội bổ sung vào Quốc hội không thông qua bầu cử. Quốc hội công nhận Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, gồm các bộ : Ngoại giao; Nội vụ; Kinh tế; Tài chính; Quốc phòng; Xã hội kiêm Y tế, Cứu tế và Lao động; Giáo dục; Tư pháp; Giao thông công chánh; Canh nông. Quốc hội bầu Ban Thường trực Quốc hội, Tiểu ban dự thảo Hiến pháp, Kháng chiến ủy viên hội và đoàn cố vấn tối cao. Quốc hội trao cho chính phủ liên hiệp Kháng chiến nhiệm vụ: “thực hiện triệt để sự thống nhất các lực lượng của Quốc hội về phương diện quân sự, tuyên truyền, tài chính, tư pháp”. Chính phủ có quyền tổng động viên nhân lực và tài sản của quốc gia theo nhu cầu của tình thế để làm cho kháng chiến thắng lợi. Chính phủ cũng có quyền tuyên chiến hay đình chiến sau khi đã thỏa thuận với Ban Thường trực Quốc hội.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 25.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép