TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

9-11-1946 :Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa. In
Image

Tham dự kỳ họp có 290 đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận và thông qua các chủ trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. Quốc hội triệt để tín nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người công dân thứ nhất, và tín nhiệm Chính phủ mới do Người sáng lập.

Tham dự kỳ họp có 290 đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận và thông qua các chủ trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. Quốc hội triệt để tín nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người công dân thứ nhất, và tín nhiệm Chính phủ mới do Người sáng lập.Chính phủ mới bao gồm 12 bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục, Canh nông, Giao thông, Lao dộng, Y tế và Bộ Cứu tế. Quốc hội đã thảo luận và ngày 9-11bỏ phiếu thông qua Hiến pháp mới tuyệt đại đa số phiếu thuận, trừ hai phiếu chống. Đây là Hiến pháp chính thức đầu tiên của nước VNDCCH. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam có đủ mọi quyền tự do. Hiến pháp cũng chính thức xác nhận các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Việt Nam, chính thức công nhận nữ giới có quyền bình đẳng với nam giới trên mọi phương diện. Quốc hội bầu Ban Thường trực gồm 18 vị và ngày 11-11-1946, Ban Thường trực Quốc hội bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 vị.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 33.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép