TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

21-1 đến 5-2-1954 :Chiến dịch Bắc Tây Nguyên. In
Image

Bộ Tư lệnh Liên khu V sử dụng hai trung đoàn 108, 803, bộ đội địa phương và du kích mở chiến dịch tiến công địch ở cứ điểm Măngđen (Bắc Tây Nguyên ) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, phá cuộc càn Átlăng của giặc ở Phú Yên.

Bộ Tư lệnh Liên khu V sử dụng hai trung đoàn 108, 803, bộ đội địa phương và du kích mở chiến dịch tiến công địch ở cứ điểm Măngđen (Bắc Tây Nguyên ) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, phá cuộc càn Átlăng của giặc ở Phú Yên. Kết quả: loại khỏi vòng chiến 2.000 tên, giải phóng thị xã Công Tum, buộc địch phải bỏ dở cuộc càn Átlăng.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 130.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép