TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Trần Anh Tông In
ImageTrần Anh Tông (Bính Tí 1276-Canh Thân 1320)

Trần Anh Tông – Trần Thuyên (Bính Tí 1276-Canh Thân 1320)

Vua thứ tư nhà Trần, tên thật là Trần Thuyên, miếu hiệu Anh Tông, con trưởng Trần Nhân Tông (Trần Khâm). Sinh ngày 17-9 Bính Tí (25-10-1276), quê làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định.

Ông lên ngôi ngày 9-3 Qúi Tị (16-4-1293) lúc 17 tuổi. Khi làm vua ông đặc biệt ưu ái các triều thần có công trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên Mông và trân trọng sử dụng nhân tài. Việc chính trị, quân sự, văn hóa đời ông đều tiến triển tốt đep

Ông ở ngôi 21 năm (1293-1314) theo gương các vua trước mà truyền ngôi cho con, rồi về chăn việc tu Phật, sáng tác thơ ca.

Ngày 16-3 Canh Thân (21-4-1320) ông mất, hưởng dương 44 tuổi. Có soạn tập:

 

 Thủy vân tùy bút ngoại tập và các bài.

 Thạch dược châm,

 Pháp sự tân văn,

 Hiệu đính công văn cách thức, nhưng ông đốt bỏ không lưu truyền. Nay chỉ còn 12 tập thơ ghi chép trong Việt âm thi tập:

 Tức hữu Gìan Nghị đại phu Trần Thì kiếm hốt minh,

 Vân Tiêu am,

 Tống Bắc sứ An Lỗ uy Lý Cảnh Sơn,

 Chiêm Thành Hoàn Chu bạc Phúc Thành cảng,

 Kí Phổ Tuệ tôn giả

 Tình dữ lí quan ư chiết ngọc luận, tất cả đều có giá trị nghệ thuật, văn chương trong thời đại.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr.1318.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép