TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Năm 40 (Canh Tý) :Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa thắng lợi, xây dựng chính quyền tự chủ. In
Image

Diễn hành kỷ niệm Hai Bà Trưng đầu thế kỷ 20 Mùa xuân, Hai Bà Trưng tới hội quân ở cửa sông Hát, lập đàn thề, phất cờ khởi nghĩa.

Diễn hành kỷ niệm Hai Bà Trưng

đầu thế kỷ 20

Mùa xuân, Hai Bà Trưng tới hội quân ở cửa sông Hát, lập đàn thề, phất cờ khởi nghĩa. Khởi nghĩa Mê Linh lập tức được sự hưởng ứng của các Lạc tướng, lạc dân toàn lưu vực sông Hồng. Đạo quân dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Hai Bà tập trung đánh lỵ sở các huyện ở Giao Chỉ, mũi chủ công nhằm tiêu diệt Đô úy trị Mê Linh cùng Quận trị Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) và nhiều nơi khác.

Quân khởi nghĩa đi đến đâu thắng đến đó. Nhân dân và Lạc tướng ở các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố nhất tề hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn Hai Bà đã dẹp yên và làm chủ được 65 thành ấp ở đất Lĩnh Nam.

Sau khi đánh đổ chính quyền đô hộ nhà Hán, Trưng Trắc được suy tôn làm vua, tức là Trưng Vương, đống đô ở Mê Linh.

Trưng Vương xây dựng chính quyền tự chủ, chuẩn bị kháng chiến chống lại cuộc phản công xâm lược của nhà Hán.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 16.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép