TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

248 (Mậu Thìn) :Triệu Thị Trinh nổi dậy khởi nghĩa ở quận Cửu Chân. In
Image

Bà Triệu trong tranh Đông HồTriệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo nhân dân quận Cửu Chân nổi dậy khởi nghĩa.

Bà Triệu trong tranh Đông Hồ

Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo nhân dân quận Cửu Chân nổi dậy khởi nghĩa. Từ vùng núi Nưa và núi Quan Yên (Thanh Hóa) nghĩa quân tiến ra đánh phá thành ấp của giặc Ngô. Sau khi Triệu Quốc Đạt mất, Triệu Thị Trinh lãnh đạo nghĩa quân tiếp tục chiến đấu chống lại chính quyền đô hộ của nhà Ngô. Cả quận Cửu Chân náo động. Nghĩa quân của Bà Triệu chiến đấu rất dũng cảm và đánh thắng rất nhiều trận, giết viên Thứ sử nhà Ngô ở Giao Châu. Tôn Quyền phải cử một viên tướng giỏi là Hành Dương đốc quân đô úy Lục Dận làm Thứ sử và đem quân sang Giao Châu đàn áp cuộc khởi nghĩa. Trước một đội quân xâm lược đã từng trãi chiến trận, lại lắm mưu nhiều kế, lực lượng nghĩa quân bị tiêu diệt dần, Bà Triệu đã hy sinh anh dũng trên núi Tùng. Theo truyền thuyết, Bà Triệu mất ngày 21 tháng 2 (âl), tức ngày 1-4-248.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 25.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép