DANH THƠM MUÔN THUỞ
 
TIÊU ĐỀ BÀI HÁT TÁC GIẢ
Trưng Nữ Vương Thẩm Oánh
Trưng Nữ Vương Uy Thi Ca
Hoa Trưng Nữ Vương Công Minh
Phất cờ Nương Tử Phạm Đăng Khương
Anh thư ngàn năm lưu danh Tuấn Tùng – Phương Hoài Nguyên
Hai Bà Trưng Khuyết danh
Noi gương Bà Trưng Bà Triệu Trần Quang Huy
Bóng cờ lau Hoàng Quý
Người anh hùng cờ lau Trương Quang Lục
Đinh Bộ Lĩnh Lê Văn Chiêu
Sấm vang dòng Như Nguyệt Chương Đức
Nam Quốc Sơn Hà Vũ Hoàng
Dấu chân Yên Tử Chúc Linh
Trần Quốc Toản Ngô Ganh
Theo Trần Quốc Toản ra quân Nhạc : Đắc Nhẫn Lời : Đằng Giao
Trần Quốc Toản ra quân Vũ Hoàng
Trần Bình Trọng Khuyết danh
Tình sử Huyền Trân Nhất Sinh
Đá ngàn năm Man Nâu
Chu Văn An Ngô Ganh
Về đất Lam Sơn Lê Minh
Nam Quan hận khúc Lời: Hồ Đình Phương Nhạc: Văn Giảng
Chim than Đỗ Nhuận
Theo cha đến ải Nam Quan Nhạc :Nguyễn Tiến Thịnh
Cuộc khởi nghĩa chàng Lía Xuân Sang
Lê Qúy Đôn Trương Quang Lục
Lê Quý Đôn Nguyễn Tiến Hưng
Nhạc ngựa đêm xuân La Nhiên
Vua Quang Trung Ngô Ganh
Anh hùng áo vải Bùi Hoàng Yến
Đoàn quân Quang Trung Xuân Giao
Bước chân thần tốc Lê Trọng Hà
Thăng Long – mùa xuân đại thắng Nguyễn Văn Hiên
Hùm thiêng Yên Thế Bùi Hoàng Yến
Tiếng bom Phạm Hồng Thái Dân Huyền
Tướng quân Võ Nguyên Giáp Bùi Hoàng Yến
Số lượt truy cập Sử Ca: 95662