:: SU CA VIET NAM ::
   Đá ngàn năm
 Tác giả:
Man Nâu
 Nơi gửi:
Sáng Tác Mới
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

            Huyền Trân Công Chúa con gái của Hoàng Đế Trần Nhân Tông (1278-1293)và là em gái của Hoàng Đế Trần Anh Tông (1293-1314), hiện chưa rõ năm sinh năm mất. Năm 1306, nhà Trần đã gả Huyền Trần Công Chúa cho Hoàng Đế của Chiêm Thành là Chế Mân và Chế Mân đã dâng đất Châu Ô và Châu Rí (tức Châu Lý) để làm sính lễ. Đất hai châu này nay đại để tương ứng với khu vực từ phía nam huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị cho đến huyện Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Từ đó, Huyền Trân là Hoàng Hậu của Chiêm Thành. Nhưng hương lửa chưa nồng thì Chế Mân qua đời. Theo tục lệ của Chiêm Thành, Hoàng Đế mà mất thì Hoàng Hậu cũng phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo. Nhà Trần liền sai Đỗ Khắc Chung (cũng tức là Trần Khắc Chung) mượn cớ đi chia buồn với triều đình Chiêm Thành để cứu Huyền Trân. Đỗ Khắc Chung đã hoàn thành nhiệm vụ.  Sau, Huyền Trân đi tu theo Phật Giáo và mất tại nơi tu hành.

 Lời bài hát:

ĐÁ NGÀN NĂM

Sáng tác   : Man Nâu 
Thể hiện:Ca sĩ : Quang Minh & Nhóm bè Callidac
Hoà âm : NS Kim Tuấn

Mắt huyền đêm dâng sao vô thường
Khép làn mi xanh như thiên đường

Gió lướt chân son xôn xao rừng trầm

Nắng níu vai nhung mây dậy quanh nhan sắc

Đá ngàn năm chênh vênh lưng đèo
Khóc Huyền Trân âm âm vang trầm

Chuyện ngày khuất xa sao băng về trời

Một ngàn cánh chim uyên vàng bay theo

ĐK: Tìm lại dấu xưa ai đi
Ngàn xưa kinh Bắc thầm thì

Nhiệm mầu phiến băng tâm kia

Vàng rơi trên đá hồn quỳ

Hành cung vẫn nghe êm bước chân
Nhạn tìm phương
Nam mách tin đá hay rằng
Ngự viên vắng xa công nương

Vị quốc vong thân theo chân hạc thề

Để kết:
Ngự viên nhớ thương công nương

Vì nước quên thân khi duyên còn thề.

Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.