:: SU CA VIET NAM ::
   Hoa Trưng Nữ Vương
 Tác giả:
Công Minh
 Nơi gửi:
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:
 Lời bài hát:
Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.