:: SU CA VIET NAM ::
   Bạch Đằng giang dậy sóng
 Tác giả:
Chương Đức
 Nơi gửi:
Sáng Tác Mới - Mobile: 0908344894 Tel:8263546
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

SÔNG BẠCH ĐẰNG

Sông Bạch Đằng là một chi lưu của sông Thái Bình, đổ ra biển Đông qua cửa mang cùng tên là Bạch Đằng. Sông Bạch Đằng cũng tức là sông Vân Cừ, tục danh là sông Rừng, dài hơn 20 km và rộng trung bình gần 2 km. Đây là ranh giới tự nhiên giữa huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng với huyện Yên Hưng của tỉnh Quảng Ninh. 

Sông Bạch Đằng là nơi đã chứng kiến ba trận thuỷ chiến rất ác liệt giữa quân dân ta với bọn xâm lăng. Trận thứ nhất diễn ra vào năm 938 giữa một bên là quân dân ta do danh tướng Ngô Quyền tổng chỉ huy với một bên là giặc Nam Hán. Quân Nam Hán đã bị đại bại thảm hại. Tướng tổng chỉ huy quân xâm lăng là Hoằng Thao bị giết chết. Hoàng Đế của Nam Hán lúc bấy giờ là Nam Hán Cao Tổ (917-942) chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than khóc. Trận thứ hai diễn ra vào năm 981 giữa quân dân Đại Cồ Việt do đích thân Hoàng Đế Lê Hoàn làm tổng chỉ huy với một bên là quân Tống. Quân Tống bị đại bại thảm hại. Hoàng Đế nhà Tống lúc đó là Tống Thái Tông (976-997) đã phải kinh ngạc trước tài thao lược tuyệt vời của Lê Hoàn. Trận thứ ba diễn ra vào năm 1288 giữa một bên là quân dân Đại Việt do bậc đại danh tướng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy với một bên là kiệt tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc của quân Mông Nguyên là Ô-mã-nhi làm tổng chỉ huy. Quân dân Đại Việt đã giành toàn thắng. Đạo quân khét tiếng tàn bạo và thiện chiến của giặc bị tiêu diệt. Cây đại bút của văn học dân tộc lúc bấy giờ là Trương Hán Siêu viết :

  Đến nay, nước sông vẫn chảy hoài
Mà nhục quân thù không rửa hết.

Sông Bạch Đằng là dòng sông của những trận đại thắng, dòng sông có vinh dự được ghi nhận những võ công chống xâm lăng oai hùng vào hàng bậc nhất của lịch sử dân tộc ta.
 Lời bài hát:

BẠCH ĐẰNG GIANG DẬY SÓNG

Nhạc và lời : Chương Đức

Đọc trên nền nhạc : "Kiều Công Tiễn rước voi về dầy mã tổ. Hận ngàn năm Ngô Quyền quyết chống giặc xâm lăng. Giết nội gian phá tan quân Nam Hán cuồng ngông. Ngàn thu mãi vang danh Bạch Đằng giang dậy sóng"…

Thế giặc Bắc phương như bão giông về như cuồng điên xâm lấn nước Nam ta. Kia quân Hoằng Thao  hơn mấy mươi vạn, súng, giáo, gươm, thủy binh tràn sang. Quyết chống giặc xâm lăng, giữ vững đất Việt, Ngô Quyền đem tài trí cứu nhân dân. Đem cọc nhọn cắm lòng sông sâu, mượn sức thủy triều, đưa quân sói lang sa vào vòng vây. Bạch Đằng giang ơi Bạch Đằng giang, lửa hận ngàn năm sục sôi chí đấu tranh. Bạch Đằng giang nước ròng thật nhanh, chiến thuyền Hoằng Thao vướng cọc gỗ tan tành. Bạch Đằng giang ơi Bạch Đằng giang, Ngô Quyền hùng anh đánh tan lũ cuồng ngông. Bạch Đằng giang xác giặc đầy sông, hết đời Hoằng Thao, Lưu Cung khóc ăn năn. Đất phương Nam ngàn năm đã đổ xương máu chống quân ngoại xâm. Hiên ngang Bạch Đằng giang vùi chôn giấc mơ thôn tính đất Việt. Non sông Nam người Nam từ đây sống yên ngàn đời hạnh phúc. Bạch Đằng giang muôn thu vẻ vang nòi giống Tiên Long.

Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.