:: SU CA VIET NAM ::
   Huyền Sử Âu Lạc
 Tác giả:
Mai Thu Sơn
 Nơi gửi:
Sáng Tác Mới
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

TỔ MẪU ÂU CƠ

 

Sách LĨNH NAM CHÍCH QUÁI chép đại để rằng, Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ, sinh hạ được một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai. Sau, 50 con đi theo cha xuống biển, 50 con đi  theo mẹ lên rừng và những đứa con của mẹ Âu Cơ đã chung lưng đấu cật dựng nên nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên của lịch sử nước nhà. Tất cả con dân nước Việt, dù sống ở nơi rừng thẳm, núi cao, đồng bằng hay hải đảo đều từ một bọc trứng của Mẹ Âu Cơ mà ra, bởi vậy, người Việt vẫn thường gọi nhau là đồng bào. (Đồng là cùng, bào là cái bọc, chỉ bọc trứng của Mẹ Âu Cơ). Sử cũ và truyền thuyết dân gian cho rằng Lạc Long Quân vốn là dòng giống của Rồng, Âu Cơ vốn là dòng giống của Tiên, cho nên tất cả người Việt đều là Con Rồng cháu Tiên.

            Đời truyền rằng, khi dẫn 50 người con lên rừng, qua khu đất nay thuộc xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Mẹ Âu Cơ vì thấy phong cảnh hữu tình, đất đai phì nhiêu nên dừng lại và tổ chức cho các con khẩn hoang lập làng. Sau đó không bao lâu, Mẹ Âu Cơ cưỡi mây ngũ sắc mà bay về trời. Đền thờ Mẹ Âu Cơ vì thế mà được lập tại xã Hiền Lương, dân gọi đó là đền Tổ Mẫu và đời đời đều cử hành lễ tế rất trọng thể.

 Lời bài hát:

HUYỀN SỬ ÂU LẠC

Nhạc & lời : Mai Thu Sơn

  Năm mươi người con cùng cha xuống biển. Năm mươi người con theo mẹ lên núi. Núi cao chập chùng sông sâu biển rộng. Ôi mẹ Âu Cơ nguồn giống nhà Tiên, cha Lạc Long Quân nòi giống rồng thiêng. Rồng và Tiên duyên trời đất vun hòa nhau. Rồng và Tiên lưu dòng máu cho đời sau. Quên đau thương, hy sinh tình riêng, nên chia đôi trăm người con lên núi và xuống biển
(hah ……………)

 Lập nước Văn Lang dựng lên vua Hùng là thuở sơ khai non nước Việt Nam. Tổ quốc thiêng liêng, ngàn đời văn hiến rồng tiên.

Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.