:: SU CA VIET NAM ::
   Hai Bà Trưng
 Tác giả:
Khuyết danh
 Nơi gửi:
Sưu Tầm - Trần Đức Tâm 107B/416 Trần Hưng Đạo,P6, Q5, Tp.HCM ĐT: 0908207314
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

HAI BÀ TRƯNG

Hai Bà Trưng - Trưng Trắc Trưng Nhị - là hai vị nữ anh hùng dân tộc đã có công phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa có quy mô rất lớn, lật nhào ách đô hộ của quân Đông Hán (cũng tức là Hậu Hán). Hai Bà đã nhanh chóng giành được thắng lợi, lập nên một chính quyền độc lập và tự chủ. Sử cũ đã viết những lời hùng tráng, ca ngợi khí phách và tài thao lược của Hai Bà Trưng

Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn Tây nổi áng phong trần
Ấm ầm binh mã tới gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

(Nguyên tác chữ Nôm. Bản phiên âm của Nguyễn Khắc Thuần)


Chính sử của nhà Hán lúc bấy giờ cũng phải ghi là cả bốn quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đều nhất tề hưởng ứng”. Gần hai ngàn năm qua, hình ảnh đầy kiêu hãnh của Hai Bà Trưng vẫn sống mãi trong ký ức tôn kính bất diệt của các thế hệ nhân dân ta.

 Lời bài hát:

Hai Bà Trưng

KHUYẾT DANH    ( Trần Đức Tâm sưu tầm )

1.Ngày xưa bên ta Hán xưng hùng,
cướp đất nước. Lòng dân oán thán không cùng.
Chàng Tô tham lam ức dân hiền,
áp bức giết người Thi Sách tấm gương lành.

2.Bà Trưng thương ai tuốt gươm thề chống với Hán,
Đền ơn nước báo thù nhà.
Cùng em xông pha chốn sa trường,
giết giống ác, vì dân nước chết coi thường.

3.Dẹp yên nguy nan chốn biên thành,
khắp đất nước đều ghi nhớ tấm gương lành.
Vì yêu Mê Linh, mến quê nhà,
quyết chiến đấu cùng em gái gánh sơn hà.

(Điệp khúc)
Dân
Nam  ơi ! Nhớ lấy nhé!
Danh Trưng Vương không bao giờ nhòa.
Dân
Nam  ơi ! Nhớ lấy nhé!
Muôn năm không quên công Hai Bà.

Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.