:: SU CA VIET NAM ::
   Chàng trai Gióng tuyệt vời
 Tác giả:
Thế Bảo
 Nơi gửi:
Sáng Tác Mới
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

THÁNH GIÓNG

Đời truyền rằng, vào thời Hùng Vương thứ sáu, đất nước lâm nguy bởi giặc Ân tràn tới, quân sĩ triều đình không cách gì chống đỡ nổi. Hùng Vương sai sứ giả đi khắp nước cầu người tài giỏi ra cứu nước cứu dân. Bấy giờ ở làng Phù Đổng, tục danh là làng Gióng, có gia đình sinh hạ được một người con trai khôi ngô tuấn tú nhưng mãi đến ba tuổi vẫn không biết nói. Nghe loa sứ giả loan truyền, cậu bé bỗng đứng bật dậy và thưa với cha mẹ cho mời sứ giả vào. Cha mẹ kinh ngạc nhưng cũng vội làm theo. Thấy sứ giả, cậu bé liền nói :

“Xin sứ giả tâu với Hùng Vương, hãy sắm cho tôi đủ ngựa sắt, áo giáp sắt, nón sắt và roi sắt thì tôi sẽ đánh đuổi hết quân xâm lăng.”

     Sứ giả về tâu lại, Hùng Vương cho rằng cậu bé chính là vị thần cứu hộ, bèn cho sắm đủ mọi thứ cậu bé cần. Dân làng Phù Đổng thi nhau nấu cơm cho cậu bé ăn. Cậu ăn rất nhiều và lớn nhanh như thổi. Thế rồi chàng trai Phù Đổng  vươn vai, hùng dũng lên ngựa và xông thẳng ra trận. Trai tráng bốn phương cũng nô nức tòng quân. Chàng hiên ngang tả xung hữu đột, đánh cho giặc phải bạt vía kinh hồn. Gậy sắt bị gãy, chàng liền nhổ cả bụi tre ngà mà quất tới tấp. Giặc phải bỏ chạy thục mạng và từ đó không bao giờ dám bén mảng đến nữa.

   Thắng trận rồi, chàng trai Phù Đổng liền cưỡi ngựa bay lên trời. Nhân dân đời đời kính trọng và đồng lòng tôn chàng là thần Phù Đổng Thiên Vương hay Thánh Gióng. Đền thờ chàng được lập ở rất nhiều nơi mà lớn nhất là ở ngay trên làng Phù Đông quê hương chàng. Làng Phù Đổng hay làng Gióng nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

 Lời bài hát:

CHÀNG TRAI GIÓNG TUYỆT VỜI

Nhạc và lời : Thế Bảo

 
Ngày xưa giặc Ân tràn qua xâm lăng nước ta. Lệnh trên Hùng Vương nào ai xông ra giết giặc. Từ nơi làng quê một em lên ba đứng lên.

 
Mẹ tâu Hùng Vương tặng con ngựa roi ra trận. Lớn nhanh hơn tre làng nên chàng trai Phù Đổng. Đánh tan quân xâm lược anh dọc ngang ngựa sắt. Vút bay cao lên trời còn ghi nhớ muôn đời. Bước theo gương của người chàng trai Gióng tuyệt vời.

Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.