:: SU CA VIET NAM ::
   Truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương
 Tác giả:
Chương Đức
 Nơi gửi:
Sáng Tác Mới - Mobile 0908344894 Tel: 8263546
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

THÁNH GIÓNG

Đời truyền rằng, vào thời Hùng Vương thứ sáu, đất nước lâm nguy bởi giặc Ân tràn tới, quân sĩ triều đình không cách gì chống đỡ nổi. Hùng Vương sai sứ giả đi khắp nước cầu người tài giỏi ra cứu nước cứu dân. Bấy giờ ở làng Phù Đổng, tục danh là làng Gióng, có gia đình sinh hạ được một người con trai khôi ngô tuấn tú nhưng mãi đến ba tuổi vẫn không biết nói. Nghe loa sứ giả loan truyền, cậu bé bỗng đứng bật dậy và thưa với cha mẹ cho mời sứ giả vào. Cha mẹ kinh ngạc nhưng cũng vội làm theo. Thấy sứ giả, cậu bé liền nói :

“Xin sứ giả tâu với Hùng Vương, hãy sắm cho tôi đủ ngựa sắt, áo giáp sắt, nón sắt và roi sắt thì tôi sẽ đánh đuổi hết quân xâm lăng.”

     Sứ giả về tâu lại, Hùng Vương cho rằng cậu bé chính là vị thần cứu hộ, bèn cho sắm đủ mọi thứ cậu bé cần. Dân làng Phù Đổng thi nhau nấu cơm cho cậu bé ăn. Cậu ăn rất nhiều và lớn nhanh như thổi. Thế rồi chàng trai Phù Đổng  vươn vai, hùng dũng lên ngựa và xông thẳng ra trận. Trai tráng bốn phương cũng nô nức tòng quân. Chàng hiên ngang tả xung hữu đột, đánh cho giặc phải bạt vía kinh hồn. Gậy sắt bị gãy, chàng liền nhổ cả bụi tre ngà mà quất tới tấp. Giặc phải bỏ chạy thục mạng và từ đó không bao giờ dám bén mảng đến nữa.

   Thắng trận rồi, chàng trai Phù Đổng liền cưỡi ngựa bay lên trời. Nhân dân đời đời kính trọng và đồng lòng tôn chàng là thần Phù Đổng Thiên Vương hay Thánh Gióng. Đền thờ chàng được lập ở rất nhiều nơi mà lớn nhất là ở ngay trên làng Phù Đông quê hương chàng. Làng Phù Đổng hay làng Gióng nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

 Lời bài hát:

TRUYỀN THUYẾT PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Nhạc và lời : Chương Đức

Đời Hùng Vương thứ sáu, bọn giặc Ân đánh chiếm nước Nam ta, gieo tang tóc khổ đau bao xóm thôn xơ xác điêu tàn. Vua Hùng tìm người cứu nước giữ yên núi sông nước Văn Lang, mong con cháu Rồng Tiên chống giặc giữ yên đất trời Nam.

Làng Gióng Vũ Ninh xảy ra chuyện lạ, vợ người nông dân ướm dấu chân to, về nhà sinh ra đứa trẻ kỳ lạ. Vào năm lên ba nghe vua tìm người, trẻ bật đứng lên xin giáp xin roi, xin ngựa  bằng sắt lên đường cứu nước.

 Lạ thay trẻ thơ biến ra chàng trai, hùng anh oai phong vóc dáng hiên ngang, cầm ngọn roi sắt nhảy lên mình ngựa. Ngựa phi thẳng mau đến lũ giặc Ân, tả xông hữu xung giết hết quân thù. Đến  núi Sóc Sơn chày bay lên trời.

Nhớ công ơn hùng anh không màng phú quý giết giặc ngoại xâm. Vua Hùng Vương lập bàn thờ phong dành cho một đấng anh hùng. Phù Đổng Thiên Vương, Phù Đổng Thiên Vương. Ngàn đời sau mãi mãi rạng danh.

Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.