:: SU CA VIET NAM ::
   Ngày xưa
 Tác giả:
Hoàng Phú (Tô Vũ )
 Nơi gửi:
Sưu Tầm - Trương Văn Quyên- chuyên viên Sở GD-ĐT 167 Phố Lê Lợi, Tp.Đà Nẵng ĐT:05113821044 0913419839
 Nghe nhạc    
 Tư liệu lịch sử liên quan đến ca khúc:

TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM

Việt Nam là một trong những vùng quê hương của loài người và bước vào thời kỳ lập quốc tương đối sớm. Trên nền tảng phát triển kinh tế xã hội thời Đông Sơn, trước những đòi hỏi của công cuộc trị thủy và chống xâm lăng, nhà nước Văn Lang đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ VII trước công nguyên. Bằng sức lao động cần cù và sáng tạo, cư dân Văn Lang và sau đó là Âu Lạc đã tạo nên một nền văn minh toả sáng khắp Đông Nam Á. Những giá trị kết tinh lại đã trở thành nguồn nội lực giúp cho cư dân ở đây có đủ sức mạnh vượt qua những thử thách hiểm nghèo.

            Thử thách đầu tiên mà người Việt phải đương đầu là cuộc đấu tranh bền bỉ kéo dài hơn 1000 năm chống ách cai trị và âm mưu đồng hóa của chính quyền phương Bắc. Người Việt đã biết bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hoá, lối sống riêng của mình, đồng thời, biết sẵn sàng tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa từ bên ngoài tới, ngay cả khi đó là những khí cụ văn hoá của kẻ thù. Thoát ra khỏi thời kỳ Bắc thuộc. Từ đầu thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX, Việt Nam phát triển với tư cách là một quốc gia phong kiến độc lập. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Với truyền thống yêu nước bất khuất kiên cường, nhân dân ta chiến đấu quyết liệt để bảo vệ non sông đất nước.

            Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) đánh dấu sự thắng thế của giai cấp công nhân và phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản. Tháng 8-1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dân được ta đã tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

            Ngay từ năm đầu tiên sau Cách Mạng Tháng Tám, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đã phải đứng trước những khó khăn thử thách ngỡ như không thể vượt qua. Nhưng, Đảng và nhà nước ta đã giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, lãnh đạo toàn dân, dũng cảm và khôn khéo đấu tranh với kẻ thù, bảo vệ chính quyền cách mạng, đồng thời, xây dựng chế độ xã hội mới, chuẩn bị những điều kiện căn bản cho cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954).

            Nhờ đường lối kháng chiến đúng đắn, quân dân ta đã làm lên những thắng lợi hết sức vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

            Từ năm 1954 đến năm 1975, bằng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo bậc nhất thế kỷ XX của đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là trận đại thắng  mùa xuân năm 1975. Từ đây, đất nước hoà bình, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

            Từ năm 1975 đến nay, Việt Nam lại tiếp tục lập nên những kỳ tích trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nhờ đường lối đổi mới đúng đắn, mức sống của xã hội không ngừng được nâng cao và đất nước đã nhanh chóng hội nhập với năm châu, có vị trí quốc tế ngày càng lớn.

 Lời bài hát:

Ngày Xưa
Hoàng Phú (Tô Vũ)   Nhạc: Văn Giảng

Dòng sông Hát nước xanh mờ sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Sóng đưa lăn tăn con thuyền ai xuôi
Theo gió khơi tiếng ca âm thầm trầm rơị

Ngày xưa kia nơi đây đã từng vang hình bóng
Đôi quần thoa đem máu đào hòa nước sông nhà
Hồn linh thiêng sống trong muôn ngàn sóng
những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng cạ

Thuyền ai lướt sóng trên dòng sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Có hay chăng ai trên dòng sông xanh
Tiếng ca thuở xưa như gọi tâm tình.

Chiều êm vắng nước sông mờ sâu
Con thuyền ai chèo đến nơi đâu ?
Sóng đưa câu ca trên Bạch Đằng Giang
Trong gió khơi tiếng ca âm thầm dần lan.

Ngày xưa kia nơi đây đã từng vang hình bóng
Quân Trần Vương pha máu mình cùng máu quân thù
Thời oai linh khắc trên muôn ngàn sóng
những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng cạ

Thuyền ai lướt sóng trên giòng sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Có hay chăng ai trên dòng sông xanh
Tiếng ca thuở xưa như gọi tâm lòng.
Copyright © 2007 Thien Kim Co., Ltd.