Giới thiệu
 
Theo đà phát triển của đất nước cùng thị hiếu của công chúng, hoạt động âm nhạc cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh những ca khúc cũ mới với đủ các thể loại của các loại hình âm nhạc. sử ca chỉ còn xuất hiện trong các dịp lễ kỷ niệm mang tính truyền thống của đất nước, không phát huy được đúng vai trò giáo dục của nó.

Trong khi đó, sự hiểu biết của công chúng về lịch sử dân tộc vẫn luôn là một thực trạng đang được báo chí lên tiếng thường xuyên. Nguyên nhân của thực trạng này được xác định ở nhiều vấn đề, song các kênh tiếp cận của công chúng với lịch sử là vấn đề đang thực sự thiếu.

Trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, một vài chương trình vận động sưu tầm - tuyển chọn và giới thiệu sử ca đã được tổ chức. Dù khá ít ỏi nhưng các chương trình đó là một nỗ lực rất đáng hoan nghênh, không chỉ kêu gọi mọi người chung tay đóng góp, sưu tầm sử ca mà còn khuyến khích giới nhạc sĩ sáng tác thêm nhiều ca khúc sử ca cho cộng đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, kết quả cuối cùng của các cuộc thi này cũng chỉ dừng lại ở một mức độ hạn chế. Kho tàng Sử ca Việt Nam có thêm nhiều tác phẩm được sưu tầm – tuyển chọn từ các cuộc thi này nhưng việc phổ biến, đưa sử ca đến với công chúng đặc biệt là giới trẻ vẫn chưa được chú trọng và chưa triển khai trên diện rộng.

www.lichsuvietnam.vn/suca ra đời nhằm giải quyết những tồn tại nêu trên. Đây là chuyên trang do www.lichsuvietnam.vn thực hiện, với ý định trở thành kho tàng lưu trữ cho thế hệ mai sau. Tạo ra một kênh để công chúng có thể tiếp cận dễ dàng. Từ đó, giúp sử ca dần dần có được một vị trí đúng nghĩa trong đời sống âm nhạc, tạo sự chú ý và quan tâm của mọi giới với lịch sử nước nhà thông qua âm nhạc.

Không chỉ góp phần khôi phục và bảo tồn một thể loại âm nhạc, để các thế hệ mai sau thấu hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử truyền thống của dân tộc mình, “SỬ CA VIỆT NAM” còn là cơ sở dữ liệu quý báu cho các cá nhân, tập thể tham khảo trong các cuộc thi, phong trào hát về Sử ca.