Video nhạc sử ca chọn lọc
TIÊU ĐỀ ALBUM/BÀI HÁT TÁC GIẢ NGƯỜI GỬI
Sơn Tinh Thủy Tinh Lê Kim Lực Lê Kim Lực
Trầu Cau Phan Huỳnh Điểu Lê Kim Lực
Tiếng đàn Thạch Sanh Lê Kim Lực Lê Kim Lực
Chuyện Tình Mỵ Châu Lê Kim Lực Lê Kim Lực
Hòn Vọng Phu Lê Thương Lê Kim Lực
Con Cháu Lạc Hồng Lê Kim Lực Lê Kim Lực
Chợ Làng Lê Kim Lực Lê Kim Lực
Đám cưới như mơ Lê Kim Lực Lê Kim Lực
Công Đức Vua Hùng Công Minh Công Minh
Dâng Bác Tình Quê Công Minh Công Minh
Hà Nội Một Thời Đạn Bom
Số lượt truy cập Sử Ca: 95408