TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ALL  -0-9  - A  - B  - C  - D  - E  - F  - G  - H  - I  - J  - K  - L  - M  - N  - O  - P  - Q  - R  - S  - T  - U  - V  - W  - X  - Y  - Z

Kết quả 16 - 20 / 83
Tìm kiếm
Hiển thị #

16. Lê Duy Đào
C sch chp l Duy Diu, tức L Hiển tng, vua đời Hậu L, miếu hiệu Vĩnh hong đế. ...

17. Lê Duy Đường (Dụ Tông)
Vua nh Hậu L, miếu hiệu Dụ tng Ha hong đế, con L Hi tng, ln ngi vo thng 4 năm Ất Dậu 1705....

18. Lê Duy Hội (Gia Tông)
Vua nh Hậu L, miếu hiệu Gia tng Mĩ hong đế, con thứ ba L Thần tng, em Chn tng v Huyền tng. ng...

19. Lê Duy Hợp ( Lê Hi Tông)
Vua nh Hậu L, miếu hiệu Hi tng Chương hong đế, con thứ tư L Thần tng, em L Chn tng, Huyền tng v...

20. Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông)
Vua nh Hậu L, miếu hiệu Chn tng Thuận hong đế, con trưởng Thần tng. Năm Qu Mi 1643,...

  

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép