TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Mở đầu diễn ca năm 1942, Bác Hồ đã nhắc nhở: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Sau hơn 10 năm lãnh đạo Đảng và nhân dân đấu tranh giành độc lập tự do, hơn ai hết, Bác đã nhận thức sâu sắc rằng sử học có vai trò quan trọng đối với quốc gia, dân tộc. Không hiểu lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc là không hiểu văn hóa dân tộc. Một dân tộc không có bản sắc văn hóa riêng thì khó lòng tồn tại. Những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử không chỉ để giúp chúng ta tự hào mà còn để cho thế giới biết về chúng ta. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Trỗi...,  Điện Biên Phủ, đại thắng mùa Xuân 1975..., là những tên tuổi, những địa danh không còn xa lạ trên chính trường quốc tế.

Nhằm giúp các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tự hào và phát huy truyền thống dòng giống Rồng - Tiên trong sự nghiệp CNH, HÐH nước nhà. Với ý nghĩa trên chúng tôi đã xây dựng một CSDL Biên niên về Lịch sử việt Nam. CSDL là sự tập hợp, sưu tầm, tổ chức và sắp xếp khoa học những thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các giai đoạn, sự kiện lịch sử Việt Nam và nhân vật lịch sử Việt Nam từ nhiều nguồn tài liệu có giá trị khác nhau như sách, tạp chí, các CSDL điện tử,…..

Để hoàn thành CSDL Biên niên Lịch sử Việt Nam, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ thông tin - truyền thông và Sở văn hoá Thông tin TP. HCM đã cấp phép, ủng hộ chúng tôi xây dựng CSDL Biên niên Lịch sử Việt Nam.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Khoa Lịch sử của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM, đặc biệt là Tiến sĩ Hà Minh Hồng đã giúp chúng tôi nhận xét, đánh giá và chọn lọc nội dung của CSDL Biên niên Lịch sử Việt Nam. Chúng tôi đồng cảm ơn các Giáo sư Lương Ninh, Giáo sư Trương Hữu Quýnh, Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Giáo sư Lê Mậu Hãn và Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc đã cho phép chúng tôi trích thông tin, dữ liệu từ các tác phẩm: Tiến trình Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Việt Nam giản yếu, Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn tập,…. .

Thay mặt cho các đơn vị tham gia xây dựng CSDL Biên niên Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cá nhân,  tổ chức đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và rất mong nhận được sự ủng hộ trong các giai đoạn tiếp theo để cùng chúng tôi quảng bá hình ảnh của Việt Nam qua những trang lịch sử.

 

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép