TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Hỏi đáp các vấn đề Lịch Sử


CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI
Câu hỏi: Trình bày tóm tắt cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Nguyên – Mông?
Trả lời:

Kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ nhất (1258):

Năm Đinh Tỵ (1257) Hốt Tất Liệt sai một đạo quân do tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy đánh lấy nước Đại Lý (Vân Nam) và sai sứ sang ta dụ hàng. Vua Trần Thái Tông bắt giam sứ Mông Cổ và hạ lệnh cho các quan ngoài biên ải đề phòng cẩn mật. Ba lần sứ sang Đại Việt đều không thấy về, ngày 12-12-1257, Hốt Tất Liệt sai danh tướng Ngột Lương Hợp Thai đem 10 vạn quân sang xâm lược nước ta, dưới sự lãnh đạo của Trần Thái Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, toàn quân và toàn dân ta đã dũng cảm chống một kẻ thù đế quốc Nguyên – Mông hung hãn và mạnh nhất thời đại bấy giờ khi đế quốc Nguyên – Mông đã chiếm đóng hầu khắp châu Âu đến tận Ba Tư và gần hết Trung Quốc.

Thế giặc mạnh, để bảo toàn lực lượng, ta phải bỏ kinh đô Thăng Long lui quân về giữ Mạn Trù, Khoái Châu, Hưng Yên. Vua Trần Thái Tông đã dùng chiến tranh du kích, vườn không nhà trống để tiêu hao sinh lực kẻ thù. Đợi cho kẻ thù bị quẫn bách về lương thực, khốn khổ vì không hợp thủy thổ, quân ta tổ chức phản công địch ở Đông Bộ Đầu thắng lợi, quân Nguyên phải rút chạy về nước. Với chiến thắng này đất nước ta sạch bóng quân thù, giữ vững được nền độc lập.


Nguồn: “Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam” - Tác giả: Hà Văn Thư và Trần Hồng Đức

Nguồn: http://www.quehuong.org.vn

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép