TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Hỏi đáp các vấn đề Lịch Sử


CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI
Câu hỏi: Vệ Quốc Đoàn
Trả lời:
Tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2.9.1945 đến 22.5.1946. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh đổi tên từ Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành VQĐ, với hàm ý "đoàn thể bảo vệ Tổ quốc". Việc đổi tên thành VQĐ mang ý nghĩa sách lược trong một giai đoạn lịch sử có nhiều khó khăn và biến động. Từ 22.5.1946, VQĐ được đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam theo Sắc lệnh số 7/SL của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Từ năm 1950, đổi thành Quân đội Nhân dân Việt Nam.

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép