Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bạn có thể hiểu thêm về lịch sử Việt Nam qua trò chơi ô chữ trực tuyến, www.lichsuvietnam.vn hy vọng cung cấp cho các bạn kiến thức lịch sử sâu rộng qua hình thức này.

Xin đọc kỹ các ký hiệu quy ước trước khi chọn trò chơi.

DANH SÁCH TRÒ CHƠI Ô CHỮ:

 

Một số ký hiệu trong trò chơi ô chữ, cần lưu ý :
 gợi ý cho từ hàng ngang tương ứng
hàng ngang tương ứng bạn chưa nhập hoặc nhập sai
hàng ngang tương ứng bạn đã trả lời chính xác
Ô chữ từ khóa hàng dọc sẽ dần dần được hiển thị nếu bạn đoán đúng các từ khóa hàng ngang.Bạn kiểm tra kết quả thể hiện và so sanh với câu hỏi gợi ý ở hàng dọc, để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã giải thành công ô chữ.